سلام من هروقت دانگل رومیخام بازکنم قسمت که یوزوپسوردمیخادمیاد الان هم هرکارمیکنم ازاون قسمت ردنمیشه