سلام خدمت دوستان واستاد بزرگ اقای تقوی در این مدل در یه دقیقه با گزینه دستیار میشه برداشت