سلام
دوتا scl-u31 دارم جفتشون رو هارد زدم سريال زدم انلاك هم كردم ولي انتن ندارن
hua و hde هم دارم
و البته نشد كه روتشونم يكنم!!