نقل قول نوشته اصلی توسط mirtaheri نمایش پست ها
نه سریال نداره 0 هست

direct sim unlock هم میزنم
2018-07-08 16:46:40.807 Phone secure identify start
2018-07-08 16:46:41.916 Phone secure identify fail!
2018-07-08 16:46:41.924 Writing public keys...
2018-07-08 16:46:48.020 Write public keys fail!
2018-07-08 16:46:48.532 ERROR!
AT command error
خوب شما داريد ميگيد سريال نداره اون وقت مي خواين انلاکش کنيد؟ لاگ ترميم سريال را بدبد