آپدیت UB

ورژن V1.0.7


پیش نیاز: نصب بودن
All-In-One V1.2.3

آموزش آپدیت:
بعد از دانلود آن را در این مسیر اکسترکت کنید C:\AHT2

برای دیدن لینک باید عضو انجمن HUA باشید

Added
World's First Unique Algorithm/Method For Processing All Qualcomm CPU-based devicesUBF METHOD FOR REPAIR UNKNOWN BASEBAND*

Repair Unknown baseband

ALCATEL 5051D For Start

Repair imei Null/Network

LG D160
LG D320
LG D325
LG D380
LG D618
LG D802
LG D855
LG H818P
LG K330
LG K520DY
LG D801
LG D855
LG E988
LG F160L
LG F220K
LG LS450
LG LS660
LG LS675
LG LS676
LG LS740
LG LS770
LG LS775
LG LS970
LG LS980
LG LS990
LG LS991
LG LS995
LG US990
LG VS985
LG F500K
LG F180K

Repair Unknown baseband/Invalid imei /Network

MI MAX PRO
MI MAX
MI NOTE PRO
MI NOTE 3 PRO
MI NOTE
MI 3 W
MI 4 LTE
MI 4 C
MI 4 I
MI 4 S
MI 4 W
MI 5
MI 5 S PLUS
MI 5 S
MI 6
MI A 1
REDMI 1S
REDMI 5 PLUS
REDMI 5
REDMI NOTE 4G
REDMI NOTE 5A PRIME
REDMI NOTE 5A
REDMI NOTE 3
REMDI NOTE 4
REDMI NOTE 4X
REDMI NOTE 5 PRO
REDMI 2 PRIME
REDMI 2
REDMI 3
REDMI 3 IDO
REDMI 3 PRO
REDMI 3 S
REDMI 4 A
REDMI 4 X

We continue to work hard to give Huabox users best experience and solutions for servicing mobile phones
More Models Soon

?HOW TO DOWNLOAD All UBF FILES

Direct/Full Speed/Easy

برای دیدن لینک باید عضو انجمن HUA باشید

NO NEED ROOT-
NO NEED ENABLE USB DEBUGGING-
JUST NEED SELECT DIAG PORT-
THIS METHOD IS NOT SAME QCN OR NVM-