آپدیت HQT ورژن

V2.0.7

پیش نیاز: نصب بودن
All-In-One V1.2.3

آموزش آپدیت: بعد از دانلود آن را در این مسیر اکسترکت کنید C:\AHT2