تبلت لنوو a5000e برای سریال دیگشو فعال کردم ولی درایور شو تو دیوایس منجر نمیشناسه.هر درایوری که فکر کنید نصب کردم یا دستی شناسوندم ولی اصلا نمیشناسه.