آپدیت HFT

ورژن V1.1.0


پیش نیاز: نصب بودن All-In-One V1.2.3

آموزش آپدیت:
بعد از دانلود آن را در این مسیر اکسترکت کنید C:\AHT2


DOWNLOAD


DOWNLOAD FILE

New Method For Reset FRP HUAWEI Phones
(Tested on Android 7 and a few models of android 8(NOT SUPPORTED ALL MODELS/VERSIONS

We changed the old method