دوستان دو سه تا y6 هاردشو عوص کز
ردم مشکل noservise داره با hde سریال رایت میشه انلاکشم کردم بیفایده بود چند نوع دامپ تست کردم . با چند ورژن رام زدم کلا بیفایده بود خواستم ببینم کسی نتیجه گرفته